Ένα βιωματικό σεμινάριο για την καλλιέργεια της παρουσίας και της εγρήγορσης στην ζωή.


Εάν το DNA περιέχει τα κλειδιά για την δημιουργία της ζωντανής ύλης, το Ελληνικό Δέντρο της Ζωής περιέχει τα κλειδιά για την δημιουργία όλων των ορατών και αόρατων εκδηλωμένων κόσμων.


Ένα βιωματικό θεραπευτικό σεμινάριο βασισμένο στις ιδιότητες της Συνείδησης.