Συνείδηση και Θεραπεία

BLUME 2

Τι ικανότητες έχει άραγε η συνείδηση;

Είναι μια ιδιότητα που δημιουργείται από την λειτουργία του εγκεφάλου μας

ή ένα πεδίο άπειρων δυνατοτήτων που δημιουργεί τα πάντα;


Ένα βιωματικό σεμινάριο για την καλλιέργεια της παρουσίας και της εγρήγορσης στην ζωή

καθώς και την χρήση της Συνείδησης ως ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο. 

Η φράση του Ηράκλειτου: „Κοιμόμαστε, ζώντας ο καθένας σε έναν δικό του κόσμο και μόνο όταν ξυπνήσουμε θα μοιραζόμαστε όλοι έναν κοινό κόσμο“, μας δείχνει μια μεγάλη αλήθεια.


Χανόμαστε καθημερινά μέσα στην ροή των παραστάσεων που πλημμυρίζουν την συνείδηση μας και ελάχιστα ασχολούμαστε με την ίδια την συνείδηση, που έχει την δυνατότητα να μας οδηγήσει στην αφύπνιση και στον „κοινό κόσμο“. Οι καταγραφές, μας τραβάνε σαν μαγνήτης αλλά οι ικανότητες του „καταγραφέα“, του πανίσχυρου αυτού πεδίου που αντιλαμβάνεται τα πάντα, μας είναι άγνωστες και συνήθως εκφράζονται μονολεκτικά ως, ο „παρατηρητής“.


Την πρώτη μέρα του σεμιναρίου θα ασχοληθούμε με την Παρουσία και την Αφύπνιση της συνείδησης. Η ικανότητα που μας χαρίζει η συνείδηση, να έχουμε παρουσία και να είμαστε ενεργά εστιασμένοι στο „εδώ και τώρα“, αποτελεί την βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε θετική αλλαγή στην ζωή μας. 


 Η ικανότητα αυτή δεν είναι αυτονόητη και χρειάζεται εκπαίδευση. Στην συνάντηση αυτή, χρησιμοποιώντας πολλές διαλογιστικές και πρακτικές ασκήσεις θα συνδυάσουμε με παραδείγματα, την επιστήμη με την γειωμένη πνευματικότητα. 


Θα αποκτήσουμε έτσι την γνώση, ώστε να έχουμε υψηλό επίπεδο παρουσίας και εγρήγορσης στην ζωή, να διαχειριζόμαστε την προσοχή μας, να ενδυναμώνουμε την ελεύθερη βούληση και να έχουμε περισσότερο αυτονομία στην ζωή. 


Την δεύτερη μέρα του σεμιναρίου θα έρθουμε σε επαφή με την ιδιαίτερη θεραπευτική φύση του Πεδίου της Συνείδησης. Θα έρθουμε σε Επαφή με την Πηγή. Όταν συνδεόμαστε με την ενεργή της φύση, το Πεδίο της λειτουργεί ως υπέρτατο εργαλείο για βαθειά και άμεση θεραπεία. Την τεχνική αυτή, που συχνά ακούμε γύρω μας ως κβαντική θεραπεία, μπορούμε να την χρησιμοποιούμε στον εαυτό μας και στους άλλους.  


Οι διαλογιστικές ασκήσεις και η θεραπευτική τεχνική που διδάσκονται το σεμινάριο προορίζονται για ουσιαστική εσωτερική εργασία και συνδυάζονται με όποιο εσωτερικό μονοπάτι έχει επιλέξει κανείς στην ζωή του. Είναι για καθημερινή χρήση, ταυτόχρονα όμως υπηρετούν και έναν ανώτερο σκοπό: Να αποκτήσουμε την σταδιακή βιωματική αντίληψη, ότι μέσα από μάτια την ψυχής μας εποπτεύει και απλώνεται γύρω μας ένα πανίσχυρο πεδίο. Η Συνείδηση του Ενός.


Μερικά από τα θέματα του σεμιναρίου


Παρουσία και η Αφύπνιση της Συνείδησης


- ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ - Όλα είναι ένα: Η ενότητα της Συνείδησης. Πώς όμως, το „ Ένα“ παράγει τα „πολλά“; Ένα μοντέλο δημιουργίας του ορατού και του αοράτου.


- Η διαχείριση της προσοχής μας. Το ουσιαστικό κλειδί της πνευματικής μας ανάπτυξης και της συσχέτισης μας με τον κόσμο. Πώς ξεφεύγουμε από τους αυτοματισμούς των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών.


- Η διαχείριση της διεύρυνσης της συνείδησης. Περνώντας από την συνείδηση στην Συνείδηση. Μια ιδιαίτερη διεργασία που βοηθάει στην εξοικείωση μας με το Πεδίο.


- Παρουσία - Εγρήγορση - Επίγνωση και η ικανότητα να αποδράς από το Matrix.


- Εποπτεία, ταύτιση, είδη κάρμα και καρμική γωνία, μηχανικότητα και ελεύθερη βούληση. Πότε είναι η βούληση μας πράγματι ελεύθερη;


- Η σχέση της συνείδησης, με όρους όπως συνειδητότητα, κβαντικός κόσμος, θεραπεία, Εγώ Ειμί Παρουσία.


- Τα πρακτικά και πνευματικά οφέλη της συνειδητής παρουσίας. Η σχέση της παρουσίας και της ψυχικής μας προστασίας.


Ζώντας συνειδητά η ζωή γίνεται ταξίδι. 


Θεραπεία

Επαφής με την Πηγή


Βιωματικό θεραπευτικό εργαστήριο βασισμένο στις ιδιότητες της Συνείδησης


Το Φως, η Πληροφορία και Συνείδηση αποτελούν τον κοινό παρανομαστή όλων των σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων που ακούμε γύρω μας ως „κβαντικές θεραπείες“. Στο διάστημα των 4-5 ωρών του εργαστηρίου μας:


- Θα ισορροπήσουμε μεταξύ επιστήμης και πνευματικότητας και θα αποκτήσουμε ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με το Φως, την Πληροφορία και την χρήση της Συνείδησης, ώστε να εργασθούμε μαζί τους.


- Θα διδαχθούμε λιτές και δυναμικές θεραπευτικές τεχνικές που επιτρέπουν την άμεση επαφή με την καθαρή Συνείδηση, την Πηγή από την οποία αντλούνται οι Πληροφορίες που δημιουργούν και φορτίζουν το διανοιακό, συναισθηματικό, ενεργειακό και φυσικό μας σώμα.


- Θα αποκτούμε ένα ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο ικανό να μας απαλλάσσει από διαφόρων ειδών πόνους και συναισθηματικά βάρη. Τα αποτελέσματα της θεραπείας τα βλέπουμε να εξελίσσονται, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, επί τόπου μπροστά στα μάτια μας.


Στο εργαστήριο δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην πρακτική άσκηση και βιωματική εμπειρία. Γίνεται θεραπεία σε όλους, γίνονται θεραπείες μεταξύ των συμμετεχόντων και διδάσκονται διάφορες αυτοθεραπευτικές τεχνικές. Οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτοτελείς, συνδυάζονται όμως και συμπληρώνουν άριστα το σύνολο των γνωστών ενεργειακών και ψυχοθεραπευτικών μεθόδων.


Προϋποθέσεις: Χαρτί, μολύβι και απροκατάληπτος νους.


Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, 17:00 – 21:30

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, 11:00 – 15:30

 

Στη "ΣΧΟΛΗ ΣΧΕΣΕΩΝ", Γκάλι 8, Ηράκλειο

για διευκρινήσεις και δήλωση συμμετοχής: 6976118717, Λεωνίδας Φλεβαράκης

BLATT 2