Ενεργειακή και πνευματική θεραπευτική εργασία για την διάνοια, το συναίσθημα, την ενέργεια και την ύλη

Τι κάνω

Στις ατομικές συνεδρίες γίνεται ενεργειακή και πνευματική θεραπευτική εργασία για την διάνοια, το συναίσθημα, την ενέργεια και την ύλη, μια ιδιαίτερη μορφή θεραπευτικού coaching με προσωπικούς διαλογισμούς και αποκαταστάσεις στο αιθερικό πεδίο.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση όταν για παράδειγμα κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας θεραπευτικού διαλογισμού, οι πόνοι από τον αυχένα αρχίζουν να ελευθερώνονται επί τόπου. Ή όταν διαλύεται ένα ψυχικό βάρος ή ακόμα όταν μια δύσκολη συνθήκη στην ζωή μας ρυθμίζεται. Συνήθως όλα συμβαίνουν από απόσταση, οπότε μου είναι ξεκάθαρο ότι όλοι μας περιβαλλόμαστε από ένα Πεδίο το οποίο μας συνδέει. "Εν Αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και Εσμέν", όπως ευφυώς το διατύπωσε ο Απόστολος Παύλος.

Η Τριαδικότητα της Συνείδησης του Δημιουργού είναι ένα πανίσχυρο θεραπευτικό εργαλείο. Μέσα σε αυτό το Πεδίο της Συνείδησης Του υπάρχουν τα “πρότυπα σχέδια”, δηλαδή οι πληροφορίες της δημιουργίας του ανθρώπου και η επαφή με αυτή την Πηγή αποτελεί την βάση της πνευματικής θεραπείας.

Το «Ελληνικό Δέντρο της Ζωής», αυτός ο παμπάλαιος εσωτερικός χάρτης επάνω στον οποίο εκπαιδεύτηκα τα τελευταία είκοσι χρόνια, ενσωματώνει την Τριαδικότητα, τον αιθέρα και τα τέσσερα στοιχεία, τα Σχέδια και τους Νόμους αλλά και τους κανόνες να χτίζεις την συνείδηση σου και να δημιουργείς «πραγματικότητα».

Για το Ελληνικό Δέντρο της Ζωής, η «πραγματικότητα», αποτελείται από την διάνοια, το συναίσθημα, την ενέργεια, το υλικό μας σώμα και τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν κάτι δεν πάει καλά με αυτά, η πρόσβαση στον σχεδιασμό τους λειτουργεί ως επαναρρύθμιση.


Ενεργειακά και πνευματικά εργαλεία

Προσωπικοί θεραπευτικοί διαλογισμοί

Οι περισσότεροι συνδέουν την λέξη διαλογισμός με την κένωση του νου. Αυτή είναι μια εξαιρετική μορφή διαλογισμού αλλά δεν είναι η μόνη. Ο διαλογισμός είναι μια κατάσταση, μια διαδικασία. Υπάρχουν εμπνευστικοί, καθοδηγητικοί, θεραπευτικοί, μυητικοί, άντλησης προστασίας, κάθαρσης, ψυχοδυναμικής φύσης, παρουσίας και εγρήγορσης, δομημένης προσευχής, κ.α. Έτσι τα θέματα που αναδεικνύονται από την συζήτηση μας μετασχηματίζονται επί τόπου στην ανάλογη προσωπική διαλογιστική εργασία δημιουργώντας μια σύνδεση με το Πεδίο που γεννά τα πάντα.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις πνευματικής εργασίας ενσταλάζονται μέσα μας νέες ποιότητες, εκπαιδευόμαστε σε νέες υγιέστερες συνθήκες και γίνεται ενεργό-πληροφοριακή αποκατάσταση στην διάνοια, στο συναίσθημα, στην ενέργεια και στην ύλη. Αυτές οι εργασίες βοηθούν στην αυτοθεραπεία μας, γιατί εν τέλει πάντα περί αυτού πρόκειται. Γενικής φύσεως διαλογισμούς βρίσκει κάνεις εύκολα στο διαδίκτυο. Εδώ όμως εξειδικεύονται ανάλογα με τα προς επίλυση θέματα και συχνά συνδυάζονται με ενεργειακές θεραπευτικές τεχνικές μέσα στον διαλογισμό, με την άμεση συμμετοχή του θεραπευόμενου ο οποίος βιώνει συνήθως αλλαγές επί τόπου.

Επαφή με την Πηγή

Η Επαφή με την Πηγή αποτελεί μια σειρά ενεργειακών θεραπευτικών τεχνικών που βασίζονται στο Φως, στην Πληροφορία και στην ενεργή χρήση της Συνείδησης. Επιτρέπει την άμεση επαφή με την καθαρή Συνείδηση, την Πηγή από όπου αντλούνται οι Πληροφορίες που δημιουργούν τα πεδία της διάνοιας, του συναισθήματος και της ενέργειας καθώς και το φυσικό μας σώμα. Η επαφή με το πεδίο των Πληροφοριών, μπορεί να επαναπρογραμματίσει τις ενέργειες και να πυροδοτήσει άμεσα μια θεραπευτική διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας τα βλέπουμε να εξελίσσονται, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, επί τόπου μπροστά στα μάτια μας.

Εναρμονίζει το ενεργειακό και το συναισθηματικό πεδίο, απαλλάσσει από εντάσεις και άγχος και δημιουργεί μια εσωτερική γαλήνη που δεν θέλεις να την αποχωριστείς. Δημιουργεί έτσι μια εξαιρετική συνθήκη για ένα «πνευματικό χειρουργείο» ή για την αποκατάσταση στο αιθερικό πεδίο. Βοηθά στην κάθαρση και στην αποκατάσταση της δυσαρμονίας, στην μετουσίωση άχρηστων και αρνητικών πεποιθήσεων και στην ποιοτική αύξηση της συνείδησης. Ενισχύουν την «ενεργειακή σκαλωσιά» επάνω στην οποία χτίζεται το υλικό σώμα, ώστε να ξεσκουριάζει, να σταθεροποιείται, να αυξάνει την ενεργειακή συνοχή και την ποιότητα της ύλης.


Αποκαταστάσεις στο αιθερικό πεδίο

Ας εξηγήσουμε λίγο αυτή την έννοια. Η κβαντική φυσική επιβεβαιώνει ότι από το κενό παράγονται "αυθόρμητα", ενεργειακά σωματίδια. Σε αυτή την κατάσταση, στην οποία δίνουμε τώρα το όνομα κενό, κάποτε δίναμε το όνομα αιθέρας. Υπάρχουν διάφορες ποιότητες του αιθέρα. Ο αιθέρας που σχετίζεται με εμάς, έχει την ικανότητα να παράγει τα «σχέδια και τους κανόνες», να δημιουργεί δηλαδή την σκαλωσιά ώστε να χτίζεται η διάνοια, το συναίσθημα, η ενέργεια και το φυσικό μας σώμα. Η πρόσβαση σε αυτό το ανώτερο πεδίο, επιτρέπει την αποκατάσταση στα κατώτερα.

Χρησιμοποιώντας μέσα σε αυτό το Πεδίο ενεργειακές τεχνικές αρχίζει να ανταποκρίνεται θετικά το νεύρο-μυο-σκελετικό σύστημα. Όταν, για παράδειγμα, «ρυθμιστούν» οι εντάσεις που προκαλούν πόνους στην σπονδυλική στήλη και στον αυχένα, οι αλλαγές ανταποκρίνονται στην ύλη. Πολλές φορές μάλιστα επιτόπου. Όταν ρυθμιστεί η σχέση με τον εαυτό μας, αυτό έχει ανταπόκριση στον συναισθηματικό μας κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει όταν ρυθμιστεί μια εξωτερική κατάσταση με γνώμονα την αβλάβεια και το καλό όλων των εμπλεκομένων.


Θεραπευτικό Coaching

Η ενεργειακή στήριξη είναι σημαντική. Σημαντικό όμως είναι να μάθει κάποιος να στηρίζει και μόνος του τον εαυτό του. Στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας, διδάσκονται ασκήσεις παρουσίας και αυτεπίγνωσης, ως το σημαντικότερο κλειδί για να ορίζει κάποιος τον εαυτό του μόνος του. Για όσους βιώνουν τις θετικές αλλαγές και το επιθυμούν ως προέκταση της θεραπείας, χρησιμοποιώ ένα ιδιαίτερο θεραπευτικό coaching που αποτελείται από ασκήσεις παρουσίας και εγρήγορσης, τη γνώση της διαχείρισης της προσοχής (το ουσιαστικό κλειδί για την οποιαδήποτε επίτευξη στην ζωή), ισχυρές διαλογιστικές προσευχές, δόμηση ενεργειακού τείχους προστασίας καθώς και αυτογνωσιακές τεχνικές.

Έτσι μαθαίνει κάποιος να στηρίζεται στον εαυτό του, να του έχει εμπιστοσύνη και να κάνει πράξη το «συν Αθηνά και χείρα κίνει».

BLATT 2