ΔΙΣΚΟΙ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΒΡΑΣΜΕΝΟ ΡΥΖΙ ΔΥΟ ΕΤΩΝ


Το βρασμένο ρύζι είναι από τα ευπαθέστερα τρόφιμα στην κουζίνα μας. Στην εικόνα βλέπουμε βρασμένο ρύζι χωρισμένο ισόποσα, σε δυο κλειστά γυάλινα δοχεία. Το ένα δοχείο τοποθετήθηκε επάνω σε έναν εύκαμπτο Δίσκο Ενθαλπίας. Το άλλο κάπου μακρύτερα μέσα στον χώρο.


Τα δοχεία τοποθετούνται κάθε τόσο το ένα κοντά στο άλλο, μόνο για την φωτογράφιση τους. Αυτό το απλό πείραμα άρχισε στις 28.04.19 και η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 08.06.22! Ίσως το μοναδικό βρασμένο ρύζι στον πλανήτη που πάνω από δυο χρόνια κλεισμένο σε δοχείο δεν σαπίζει!


Οι Δίσκοι Ενθαλπίας είναι μοναδικά ενεργό-πληροφοριακά εργαλεία με εξαιρετικές ιδιότητες που θα τις βρείτε σε αυτό το φυλλάδιο εδώ. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο email: flevarakis@gmail.com .